Բակալավրիատ

Համալսարանում բակալավրիական  կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք։ Համալսարանը կադրեր է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝


1.     Հայոց լեզու և գրականություն

2.     Օտար լեզու և գրականություն

3.     Լեզվաբանություն

4.     Միջազգային հարաբերություններ

5.     Լրագրություն

6.     Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

7.     Ֆինանսներ

8.     Կառավարում (մենեջմենթ)

9.     Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

10.  Իրավագիտություն

11.  Կրիմինալիստիկական գործունեություն

12.  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  •   ‹‹Գլաձոր››-ում յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ընդունված ուսանողների 10 տոկոսը սովորում է անվճար:
  •   ‹‹Գլաձորն›› ունի պետպատվեր և տարկետման իրավունք:
  •  Բուհն իրավունք ունի կնքել անհատական պայմանագրեր և սահմանել անհատական ուսման վարձ, մասնավորապես՝ զոհված ազատամարտիկների և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար:
  •  ‹‹Գլաձոր›› համալսարան կարող են ընդունվել նրանք, ովքեր կստանան դրական գնահատականներ ինչպես միասնական և կենտրոնացված, այնպես էլ ‹‹Գլաձոր›› համալսարանում կազմակերպվող ընդունելության քննություններից:
  •   Շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):
  •  Համալսարանի բակալավրի առկա բաժնում ընդունելությունը կատարվում է ՀՀ ԿԳՆ կողմից սահմանված կարգի, իսկ հեռակա բաժնի ընդունելությունը՝ ԵԳՀ ‹‹Բակալավրի կրթական ծրագրի ընդունելության կանոնակարգ››-ի համաձայն: 


Էլ.հասցե`gladzor@gladzor.am

Հեռ.` +374 10 545980, 545981

 

Դիմում