Բակալավրիատ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2024-2025


Համալսարանը կադրեր է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝


Բակալավրիատ

Ընդունելության քննություններ

Ուսման վարձ առկա/hեռակա

Բուժական գործ

Ֆիզ. (գր.), քիմ. (գր),  կենս. (գր.) մրցութային 3 առարկաներից երկուսը՝ դիմորդի ընտրությամբ

860 000/-

Ստոմատոլոգիա

Ֆիզ. (գր.), քիմ. (գր),  կենս. (գր.) մրցութային 3 առարկաներից երկուսը՝ դիմորդի ընտրությամբ

750 000/-

Իրավագիտություն

Հ.լ.(գր.), հայոց պատմ. (բան.)

500000/420000

Դատական փորձաքննություն

Հ.լ.(գր.), հայոց պատմ. (բան.)

500000/-

Միջազգային հարաբերություններ

Հ.լ.(գր.), հայոց պատմ. (բան.)

400000/300000

Ֆինանսներ

Հ. լ .(գր.), մաթ. (բան.)

400000/300000

Կառավարում

Հ.լ .(գր.),  մաթ. (բան.)

400000/300000

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

Հ.լ.(գր.),  մաթ. (բան.)

400000/300000

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Հ.լ.(գր.),  մաթ. (բան.)

400000/300000

Օտար լեզու և գրակ.

Հ.լ.(գր.),  օտար լեզու. (բան.)

400000/300000

Լեզվաբանություն,

թարգմանչական գործ

Հ.լ.(գր.),  օտար լեզու. (բան.)

400000/300000

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Հ. լ .(գր.), մաթ. (բան.)

400000/300000


Ընդունելության կարգ

·         Համալսարան կարող են ընդունվել միասնական կենտրոնացված կամ ներբուհական քննություններից դրական միավոր ստացած դիմորդները:

·         Համալսարանում երկրորդ մասնագիտական կրթություն ստանալ ցանկացողները և քոլեջների շրջանավարտները հրամանագրվում են երկրորդ կուրսում:

·         Մագիստրոսական ծրագրերին կարող են դիմել ինչպես բազային, այնպես էլ ոչ բազային մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողները:

·         Պետպատվերով ընդունվածներից բացի համալսարանում յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով բարձր միավորներով ընդունված հիսուն ուսանողից հինգը սովորում են անվճար: 

Էլ.հասցե` gladzor@gladzor.am

Դիմում