Նորություններ

Հեռուստատեսային լուսաբանման իրականացման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Գրենական պիտույքների ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Կահույքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

...
Ավելին

Կահույքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Հեռուստատեսային լուսաբանման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Իրավաբանական կլինիկայի գործունեության փաստաթղթային հենքի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

...
Ավելին

Սուրճի, ճաշի ընդմիջումների կազմակերպման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Վերապատրաստումների իրականացման համար հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր /Խորհրդատվական ծառայություններ-Կազմակերպության ընտրություն/

Ավելին

Անհատ խորհրդատուի հետ պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին