Մագիստրատուրա

Համալսարանում մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

Համալսարանի մագիստրատուրա կարող են ընդունվել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, այլ բուհերի բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտներ` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու նպատակով:

Համալսարանը մագիստրոսներ է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Իրավագիտություն
 • Միջազգային հարաբերություններ
 • Օտար լեզու և գրականություն
 • Լրագրություն
 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
 • Ֆինանսներ
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Կառավարում
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Թարգմանչական գործ


Ուսուցման ձևը

Ցերեկային (առկա)

հեռակա

Ուսման տևողությունը՝

Բազային՝ 1.5 տարի

Ոչ բազային՝ 2 տարի

Բազային՝ 2 տարի

Ոչ բազային՝ 2.5 տարի

Ուսման վարձը՝

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական

400000 ՀՀ դրամ

320000 ՀՀ դրամ

Կրիմինալիստիկա

600000 ՀՀ դրամ

-

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար

960000 ՀՀ դրամ

720000 ՀՀ դրամ

Կրիմինալիստիկա

600000 ՀՀ դրամ

-

 • Շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):
 • Համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է ԵԳՀ «Մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգ»-ի համաձայն:
Էլ.հասցե`
Հեռ.`
gladzor@gladzor.am
+374 10 545980, 545981


Դիմում