Նախապատրաստական Բաժին

Համալսարանում գործում է նախապատրաստական բաժին 10 ամիս տևողությամբ: Նախապատրաստական բաժին կարող են ընդունվել միջնակարգ, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները, ինչպես նաև ավագ դպրոցում սովորող աշակերտները:

Նախապատրաստական բաժնում անվճար կարող են սովորել այն դիմորդները, ովքեր բարձրագույն կրթությունը կշարունակեն «Գլաձոր» համալսարանում: Նախապատրաստական բաժինն ավարտածները մեր բուհ կընդունվեն առանց ընդունելության քննությունների:

Ուսման վարձը 150 000 ՀՀ դրամ է:

Կատարվում է 2015-2016 ուսումնական տարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Իրավագիտություն
 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Միջազգային հարաբերություններ
 • Օտար լեզու և գրականություն
 • Լրագրություն
 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Կառավարում
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Թարգմանչական գործ

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

 • դիմում համալսարանի ռեկտորի անունով
 • միջնակարգ դպրոցի ավարտական վկայական (բնագիր)
 • միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթության դիպլոմ (պատճենը նոտարական վավերացմամբ)
 • 4 լուսանկար (գունավոր` 3X4 չափի)
 • անձնագիր
 • ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 5000 դրամ վճարի անդորրագիր

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը` 10.00-18.00-ը:

Էլ.հասցե`
Հեռ.`
gladzor@gladzor.am
+374 10 545980, 545981