Պատմություն

Պատմություն

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը (մինչև 2006 թվականը` «Գլաձոր» կառավարման համալսարան) հիմնադրվել է  1990 թվականին` վերականգնելով և շարունակելով միջնադարյան համալսարանի` ԳԼԱՁՈՐԻ[1] ավանդույթները: Գործունեության 28 տարիների ընթացքում համալսարանի ղեկավարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, աշխատակազմը հետևողականորեն և հաստատակամորեն իրականացնում են միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ուսումնագիտական գործընթաց:

2000 թվականից «Գլաձոր»-ը գործում է նորակառույց հարմարավետ շենքում:
Համալսարանը, 2001թ. հուլիսի 25-ին, հավատարմագրվել է Հայաստանի Կրթության և գիտության նախարարության կողմից: 2015 թվականին «Գլաձոր»-ը հավատարմագրվել է եվրոպական չափանիշներին և ուղենիշներին համապատասխան :

2006-2007 ուսումնական տարվանից Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում ներդրվել է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով հաշվառման կրեդիտային համակարգը: Այս աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման համար Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում 2007-2011թթ. գործել է Կրթական բարեփոխումների, իսկ 2012 թ-ից՝ Որակի ապահովման կենտրոնը:

Համալսարանը կադրեր է պատրաստում

·                  Հայոց լեզու և գրականություն

·                  Օտար լեզուներ և գրականություն

·                  Լեզվաբանություն

·                  Միջազգային հարաբերություններ

·                  Լրագրություն

·                  Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

·                  Ֆինանսներ

·                  Կառավարում (մենեջմենթ)

·                  Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

·                  Իրավագիտություն

·                  Կրիմինալիստիկա

·                  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

·                  Ինֆորմատիկա  

·             Բուժական գործ

·             Ստոմատոլոգիա

մասնագիտությունների գծով:

Համալսարանում կրթությունն իրականացվում է եռաստիճան կրթական համակարգով՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա։

«Գլաձորն» ունի թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների թեմաներ հաստատելու և գիտական ղեկավարներ նշանակելու արտոնություն:

«Գլաձոր»-ի շրջանավարտներն այսօր աշխատում ու բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում, Ազգային ժողովում, Սահմանադրական դատարանում, դատախազությունում, իրավապահ մարմիններում, Սահմանադրական դատարանում, Արտաքին գործերի, Արդարադատության և մյուս նախարարություններում, Փաստաբանների պալատում (Նախագահ՝ «Գլաձորի» շրջանավատ), ֆինանսաբանկային համակարգում, առևտրային և ոչ առևտրային տարբեր կազմակերպություններում, թերթերի խմբագրություններում, հեռուստառադիո ընկերություններում, դպրոցներում և այլուր: 

Համալսարանի դասախոսական կազմը համալրված է գիտության մեջ մեծ ներդրում և փորձ ունեցող դոկտորներով, պրոֆեսորներով և ոլորտում տեսական ու գործնական խորը հմտություններ ունեցող այլ մասնագետներով: Վերջին տարիներին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը պարբերաբար համալրվում է նաև թեկնածուական թեզեր պաշտպանած գլաձորյան շրջանավարտներով:

Համալսարանի շուրջ 40 շրջանավարտ գիտությունների թեկնածու է, որոնցից 20-ը դասավանդում են «Գլաձորում»:

«Գլաձոր»-ում զարգանում է նաև գիտական միտքը, ինչի վկայությունն են բուհի դասախոսների հրատարակած մենագրությունները, հոդվածները, գիտական նստաշրջաններում ներկայացված զեկույցների հիման վրա պատրաստված ու հրատարակված ժողովածուները և այլն:

Համալսարանի` ժամանակակից տեխնիկայով հագեցվածությունն ուսանողներին տրամադրում է ուսումնական և գիտական աշխատանքով զբաղվելու, ինչպես նաև հանգստի ու ժամանցի լայն հնարավորություն: Ուսանողներին սպասարկում են գրադարանը, համակարգչային սրահները, առարկայական լսարանները, շուրջօրյա ինտերնետը, օտար լեզուների խորացված ուսումնասիրությունն ապահովող  լինգաֆոնային սրահները, սպորտդահլիճը, բացօթյա սրճարանը և բակը:

Համալսարանը հիմնադրման օրվանից ակտիվ համագործակցում է հայաստանյան և միջազգային մի շարք առաջատար կազմակերպությունների հետ:


Կրթության բնագավառում ունեցած ավանդի համար Երևանի «Գլաձոր» համալսարանն արժանացել է շնորհակալագրերի, պատվոգրերի, ոսկե հուշամեդալների :  Այսպես, 2005 թվականին Ժնևում անցկացված «Բիզնեսում բարձր որակ» իններորդ միջազգային ֆորումում համանուն միջազգային ֆոնդի կողմից «Գլաձոր» համալսարանին շնորհվել է ոսկե մեդալ՝  «Աշխատանքային գործունեության մեջ բարձր որակի համար», ինչպես նաև՝ ֆոնդի հռչակագրին «Գլաձոր» համալսարանի անդամակցության մասին վկայագիր: «Գլաձոր»-ը պարգևատրվել է ՀՀ վարչապետ մեդալով, Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալներով և այլն:

Տարիների նպատակասլաց աշխատանքի ու նվիրվածության շնորհիվ «Գլաձոր» այսօր նշանակում է ինչպես համալսարան, այնպես էլ կրթահամալիր (նախապատրաստական բաժին, հիմնական դպրոց, ավագ դպրոց, քոլեջ, բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա):

                                               


[1]ԳԼԱՁՈՐԻ համալսարանը հայկական միջնադարյան նշանավոր համալսարաններից է: Այն հիմնադրվել է 1291թ. Ներսես Մշեցու կողմից` այժմ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձորի շրջանի Գլաձոր գյուղում և գործել է մինչև 1340թ.: Գլաձորի համալսարանն ուներ ներքին կանոնադրություն, ուսումնագիտական աստիճանավորում: Իր բնույթով ու թեքումով նմանվել է հասարակագիտական ուղղվածության համալսարանի: Դասավանդվում էր աստվածաբանություն, իմաստասիրություն, ճարտասանական արվեստ, թվաբանություն, աստղաբաշխություն և այլն: Ուսումնառության տևողությունը 7-8 տարի էր: Համալսարանում գործում էր քննական, գիտական կոչումների համակարգ, գիտաժողովների սրահ: Միջնադարի այս նշանավոր կրոնական, գիտական և կրթական կենտրոնը պատրաստում էր և՛ գիտությամբ զբաղվող անհատներ, և՛ մանկավարժներ, որոնց գիտական աստիճաններ ու կոչումներ էին շնորհվում ավարտական հանդիսությունների ժամանակ: