Պատմություն

Պատմություն

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը (մինչև 2006 թվականը` «Գլաձոր» կառավարման համալսարան) հիմնադրվել է  1990 թվականին` վերականգնելով և շարունակելով միջնադարյան համալսարանի` ԳԼԱՁՈՐԻ[1] ավանդույթները: Գործունեության 33 տարիների ընթացքում համալսարանի ղեկավարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, աշխատակազմը հետևողականորեն և հաստատակամորեն իրականացնում են միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ուսումնագիտական գործընթաց: 2000 թ.-ից «Գլաձոր»-ը գործում է սեփական հարմարավետ շենքում:

 

2001թ. հուլիսի 25-ին համալսարանը հավատարմագրվել է Հայաստանի Կրթության և գիտության նախարարության կողմից:

2015 թ.-ին «Գլաձոր»-ը հավատարմագրվել է եվրոպական չափանիշներին և ուղենիշներին համապատասխան:

2021թ. մասնակցելով ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացին՝ «Գլաձոր»-ը կրկին վերահավատարմագրվել է:

 

2006-2007 ուսումնական տարվանից Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում ներդրվել է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով հաշվառման կրեդիտային համակարգը: Այս աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման համար Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում 2007-2011թթ. գործել է Կրթական բարեփոխումների, իսկ 2012 թ-ից՝ Որակի ապահովման կենտրոնը:

 

 

 

Համալսարանը կադրեր է պատրաստում·                  

 • ·         Իրավագիտություն
 • ·         Դատական փորձաքննություն
 • ·          Միջազգային հարաբերություններ
 • ·         Ֆինանսներ
 • ·         Կառավարում (մենեջմենթ)
 • ·         Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
 • ·         Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
 • ·         Օտար լեզուներ և գրականություն
 • ·         Լեզվաբանություն, թարգմանչական գործ
 • ·         Հայոց լեզու և գրականություն
 • ·         Լրագրություն
 • ·         Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
 • ·         Բուժական գործ
 • ·         Ստոմատոլոգիա

մասնագիտությունների գծով:

Համալսարանում կրթությունն իրականացվում է եռաստիճան կրթական համակարգով՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա։

«Գլաձորն» ունի թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների թեմաներ հաստատելու և գիտական ղեկավարներ նշանակելու արտոնություն:

«Գլաձոր»-ի շրջանավարտներն այսօր աշխատում ու բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում, Ազգային ժողովում, Սահմանադրական դատարանում, դատախազությունում, իրավապահ մարմիններում, Սահմանադրական դատարանում, Արտաքին գործերի, Արդարադատության և մյուս նախարարություններում, Փաստաբանների պալատում, ֆինանսաբանկային համակարգում, առևտրային և ոչ առևտրային տարբեր կազմակերպություններում, թերթերի խմբագրություններում, հեռուստառադիոընկերություններում, դպրոցներում և այլուր: 

Համալսարանի դասախոսական կազմը համալրված է գիտության մեջ մեծ ներդրում և փորձ ունեցող դոկտորներով, պրոֆեսորներով և ոլորտում տեսական ու գործնական խորը հմտություններ ունեցող այլ մասնագետներով: Վերջին տարիներին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը պարբերաբար համալրվում է նաև թեկնածուական թեզեր պաշտպանած գլաձորյան շրջանավարտներով:

Համալսարանի շուրջ 40 շրջանավարտ գիտությունների թեկնածու է, որոնցից 20-ը դասավանդում են «Գլաձորում»:

«Գլաձոր»-ում զարգանում է նաև գիտական միտքը, ինչի վկայությունն են բուհի դասախոսների հրատարակած մենագրությունները, հոդվածները, գիտական նստաշրջաններում ներկայացված զեկույցների հիման վրա պատրաստված ու հրատարակված ժողովածուները և այլն:

Համալսարանի` ժամանակակից տեխնիկայով հագեցվածությունն ուսանողներին տրամադրում է ուսումնական և գիտական աշխատանքով զբաղվելու, ինչպես նաև հանգստի ու ժամանցի լայն հնարավորություն: Ուսանողներին սպասարկում են գրադարանը, կրիմինալիստիկական, բուժական գործին և ստոմատոլոգիային առնչվող լաբորատորիաները, ստոմատոլոգիան, համակարգչային սրահները, առարկայական լսարանները, շուրջօրյա ինտերնետը, օտար լեզուների խորացված ուսումնասիրությունն ապահովող լինգաֆոնային սրահները, սպորտդահլիճը, բացօթյա սրճարանը և բակը:

Համալսարանը հիմնադրման օրվանից ակտիվ համագործակցում է հայաստանյան և միջազգային մի շարք առաջատար կազմակերպությունների հետ:

 

Կրթության բնագավառում ունեցած ավանդի համար Երևանի «Գլաձոր» համալսարանն արժանացել է շնորհակալագրերի, պատվոգրերի, ոսկե հուշամեդալների: Այսպես, 2005 թվականին Ժնևում անցկացված «Բիզնեսում բարձր որակ» իններորդ միջազգային ֆորումում համանուն միջազգային ֆոնդի կողմից «Գլաձոր» համալսարանին շնորհվել է ոսկե մեդալ՝  «Աշխատանքային գործունեության մեջ բարձր որակի համար», ինչպես նաև՝ ֆոնդի հռչակագրին «Գլաձոր» համալսարանի անդամակցության մասին վկայագիր: «Գլաձոր»-ը պարգևատրվել է ՀՀ վարչապետ մեդալով, Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալներով և այլն:

Տարիների նպատակասլաց աշխատանքի ու նվիրվածության շնորհիվ «Գլաձոր» այսօր նշանակում է ինչպես համալսարան, այնպես էլ կրթահամալիր (նախապատրաստական բաժին, հիմնական դպրոց, ավագ դպրոց, քոլեջ, բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա):

                                                      


[1]ԳԼԱՁՈՐԻ համալսարանը հայկական միջնադարյան նշանավոր համալսարաններից է: Այն հիմնադրվել է 1291թ. Ներսես Մշեցու կողմից` այժմ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձորի շրջանի Գլաձոր գյուղում և գործել է մինչև 1340թ.: Գլաձորի համալսարանն ուներ ներքին կանոնադրություն, ուսումնագիտական աստիճանավորում: Իր բնույթով ու թեքումով նմանվել է հասարակագիտական ուղղվածության համալսարանի: Դասավանդվում էր աստվածաբանություն, իմաստասիրություն, ճարտասանական արվեստ, թվաբանություն, աստղաբաշխություն և այլն: Ուսումնառության տևողությունը 7-8 տարի էր: Համալսարանում գործում էր քննական, գիտական կոչումների համակարգ, գիտաժողովների սրահ: Միջնադարի այս նշանավոր կրոնական, գիտական և կրթական կենտրոնը պատրաստում էր և՛ գիտությամբ զբաղվող անհատներ, և՛ մանկավարժներ, որոնց գիտական աստիճաններ ու կոչումներ էին շնորհվում ավարտական հանդիսությունների ժամանակ: