Հաշվետվություն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլի գործողությունների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ

Հաշվետվություն

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլի գործողությունների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ


02.05.2017թ. կնքված համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման պայմանագրի հիման վրա ամբողջվին մատակարարվել է պայմանագրով նախատեսված համակարգչային սարքավորումների հիմնական մասը: Իրականացվում են սարքավորումների տեխնիկական հատկորոշիչների ստուգման աշխատանքները:

ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից հաստատվել է հեռուստատեսային լուսաբանման իրականացման փաթեթը: Նախատեսված է կնքել պայմանագիր՝ ցածր գին առաջարկած հեռուստաընկերության հետ /ս/թ հունիսի 1-ին/: Համալսարանի կողմից նկարահանվել է 30 վրկ տևողությամբ տեսահոլովակ՝ <<Կրիմինալիստիկական գործունեություն>> մագիստրոսական ծրագրի լուսաբանման համար:

Հաստատվել է լաբորատոր սարքավորումների գնաման նպատակով միջազգային մրցակային գնման փաթեթը:

Հաստատվել է գրենական պիտույքների ձեռքբերման փաթեթը, գնառաջարկները բաշխվել են պոտենցիալ մատակարարներին:

Համալսարանի համար կարևորագույն ձեռքբերումներից էր երկու առաջատար կազմակերպությունների` ՀՀ Փաստաբանների պալատի և ՀՀ Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հետ համագործակցության պայմանագրի կնքումը, որի առարկան երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող ուսումնակրթական բնույթի ծրագրերի իրականացումն է:

Իրականացվել է նաև այց-ուսումնասիրություն՝ ՀՀ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո:

31.05.2017