ԵԳՀ-ում սովորելու առանձնահատկությունները

1. Պետական դիպլոմ, պետական պատվեր, պետական հավատարմագրում
2. Բարձրակարգ պրոֆեսորադասախոսական կազմ
3. Կրթական արժանապատիվ միջավայր, գիտակրթական գործունեության լայն հնարավորություն, բարեկիրթ միջանձնային հարաբերություններ
4. Միջնադարյան առաջին՝ Գլաձորի համալսարանի գիտական, կրթական և մշակութային ավանդույթների ու բարքերի շարունակում, բարձր հոգևոր արժեքների պահպանում և տարածում
5. Ապաքաղաքականացված, վերլուծական, քննադատական մտքի, նորարարական գաղափարների վերհանում և զարգացում
6. Համագործակցություն հայաստանյան և միջազգային բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ
7. Հարյուրավոր գործընկեր կազմակերպություններ
8. Պրակտիկայի կազմակերպում պետական և մասնավոր սեկտորի ամենատարբեր կառույցներում
9. Տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների զարգացում հանրապետությունում միակը հանդիսացող լոբորատորիաներում
10. Ժամանակակից միջոցներով հագեցած կրթական միջավայր, նյութատեխնիկական բազա
11. Աշխատանքային շուկայի պահանջներին համապատասխանեցված կրթական ծրագրեր
12. Աջակցություն աշխատանքի տեղավորման հարցում
13. Ուսանողական ակտիվ կյանք
14. Հանգստի հնարավորություն Սևանի «Գլաձոր» ռեզորթ համալիրում