Ծրարների ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն