Սուրճի, ճաշի ընդմիջումների կազմակերպման պայմանագրի կնքման հայտարարություն