Հեռուստատեսային լուսաբանման պայմանագրի կնքման հայտարարություն