Կահույքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն