Գրենական պիտույքների ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն