Հեռուստատեսային լուսաբանման իրականացման պայմանագրի կնքման հայտարարություն